PZF Okręg Śląsko-Dąbrowski Ogólnopolski Klub Zainteresowań Filatelistycznych Silesiana

  • Polski
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Niemiecki

Aktualnie online

Gości online: 26

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 17
Najnowszy użytkownik: Tadeusz Kulik

Kalendarz

Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ZegarAnkieta

Jak oceniasz stronę "Silesiany"Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.

Licznik

free counters

Metalowe Kapsle

Kolekcjonerstwo

Zasłużeni dla Okręgu

Regulamin wyróżnienia
„ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO PZF”

 

Art. 1.

Wyróżnienie „ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU PZF KATOWICE” ustanowione zostało Uchwałą Zarządu Głównego PZF w 1981 roku. Nazwa wyróżnienia „ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU PZF KATOWICE” jest równoznaczna z nazwą „ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO PZF”.

Art. 2.

Regulamin niniejszy ustala warunki oraz tryb nadania wyróżnienia „ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU SLĄSKO-DĄBROWSKIEGO PZF”, zwanego dalej wyróżnieniem.

Art. 3.

Wyróżnienie nadawane jest za zasługi w rozwoju i popularyzacji filatelistyki na terenie Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego PZF: członkom PZF, ogniwom PZF podległym Okręgowi, osobom nie stowarzyszonym oraz instytucjom.

Art. 4.

Wyróżnieniem jest odznaka oraz przynależna do niej legitymacja.

Art. 5.

Wyróżnienie jest jednostopniowe.

Art. 6.

Wyróżnienie przyznawane jest:
1. Za szczególny wkład pracy w rozwój i popularyzację Filatelistyki, długoletnią wyróżniającą się pracę społeczną na rzecz Okręgu oraz za znaczący sponsoring na rzecz Koła, Oddziału, czy Okręgu.
2. Długoletnim prezesom kół (z co najmniej 5-letnim stażem prowadzenia koła).
3. Wystawcom reprezentującym nasz Okręg na wystawach krajowych, ogólnopolskich i międzynarodowych, z co najmniej pozłacanym medalem na wystawach krajowych II stopnia i srebrnym na wystawach ogólnopolskich I stopnia.
4. Publicystom piszącym w wydawnictwach lokalnych (Oddział, Okręg) i ogólnozwiązkowych.
5. Jurorom I klasy.
6. Długoletnim, wyróżniającym się opiekunom kół młodzieżowych, których co najmniej jeden uczestnik brał udział w finale młodzieżowego konkursu filatelistycznego na szczeblu ogólnopolskim lub wyszkolił jednego młodzieżowego wystawcę, który z dobrym wynikiem sprawdził się na wystawie III stopnia.
7. Kołom i Oddziałom PZF, za co najmniej 10-letnią, wybitną działalność wystawienniczą, propagandową, publicystyczną i organizacyjną na rzecz Okręgu, a pośrednio dla całego PZF.

Art. 7.

Wyróżnienie nadaje Zarząd Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego PZF w Katowicach na wniosek jego Prezydium. Walne Zebranie Delegatów Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego PZF, sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze uprawomocnia decyzję Zarządu Okręgu PZF, w formie uchwały, w głosowaniu jawnym.

Art. 8.

Nadane wyróżnienia wręczane zostaną na akademii z okazji Dnia Filatelisty lub innych ważnych wydarzeń filatelistycznych.

Art. 9.

Wnioski o nadanie tego wyróżnienia, przygotowują odpowiednie komisje odznaczeń Oddziałów i Okręgu. Wnioski są opiniowane przez Prezydium Zarządu Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego PZF.

Art. 10.

1. Wniosek o nadanie wyróżnienia dla członka PZF winien zawierać:
a) Nazwisko i imię (nazwisko pisać dużymi drukowanymi literami),
b) Data i miejsce urodzenia,
c) Adres zamieszkania,
d) Data wstąpienia do PZF,
e) Nr Koła - Oddział PZF,
f) Posiadane odznaczenia PZF oraz rok ich nadania,
g) Pełnione funkcje w PZF,
h) Opis działalności (patrz art. 6),
i) Opinia Prezydium Zarządu Okręgu.
2. Wniosek o nadanie wyróżnienia dla osób nie zrzeszonych w PZF, sponsorów, instytucji oraz ogniw związkowych winien zawierać:
a) Nazwisko i imię dla osób nie zrzeszonych w PZF,
b) Nazwę instytucji lub sponsora dla firm wspierających,
c) Nazwę (Koła, Komisji, Klubu itp.) dla ogniw związkowych,
d) Uzasadnienie,
e) Opinię Prezydium Zarządu Okręgu.

Art. 11.

Członek, któremu nadano w/w wyróżnienie, ma prawo pierwszeństwa w świadczeniach Koła, Oddziału i Okręgu na rzecz członków PZF.

Art. 12.

Okręgowa Komisja Odznaczeń i Wyróżnień prowadzi rejestr nadanych wyróżnień.

Art. 13.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zebranie Delegatów Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego PZF w Katowicach w dniu 19 kwietnia 2008 roku i ma moc obowiązującą do chwili odwołania go lub wniesienia poprawek przez kolejne Walne Zebranie Delegatów Okręgu PZF w Katowicach.

WNIOSEK o nadanie jednostopniowej odznaki (dla członków Związku)
WNIOSEK o nadanie jednostopniowej odznaki (dla ogniw związkowych, sponsorów, instytucji oraz osób nie zrzeszonych w PZF)
 

 

Copyright 2009 Polski Związek Filatelistów - Okręg Śląsko Dąbrowski. Wszystkie praca zastrzeżone.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2009 by Nick Jones.
Design: MaGiK, Code: Seba0p