ZAPROSZENIE
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Marzec 12 2020 18:10:55


Treść rozszerzona
Zarząd Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego na swoim ostatnim posiedzeniu reaktywował
Okręgowe Kolegium Sędziów Okręgu Śląsko - Dąbrowskiego.
Przewodniczącym OKS został Antoni Lewandowski.
Pierwsze posiedzenie OKS odbędzie się dnia 27.03.2020 o godzinie 17.00
w lokalu Oddziału PZF Chorzów na ulicy Stefana Batorego 6 w Chorzowie.
Posiedzenie to będzie posiedzeniem organizacyjnym i proszeni na nie są wszyscy
sędziowie, aspiranci, wystawcy i ci wszyscy którzy budują eksponat lub
chcą go zaatestować.

Przewodniczący
Antoni Lewandowski.